ההיי־טקיסטים יודעים מעט מאוד על המיליארדים שמסתתרים להם באופציות

TheMarker

TheMarker.com

Yifat Aran, JSD
Yifat Aran, JSD
Assistant Professor of Business Law

My research interests include capital, human capital & innovation.