קשה להתמקח בלי לדעת: הסקר שמוכיח - להיי-טקיסטים אין מידע על האופציות שקיבלו

TheMarker

TheMarker.com

Yifat Aran, JSD
Yifat Aran, JSD
Assistant Professor of Business Law

My research interests include capital, human capital & innovation.