יש סיבה לכך שחברות ההיי־טק מסתירות מידע מהעובדים שמקבלים אופציות

TheMarker

TheMarker.com

Yifat Aran, JSD
Yifat Aran, JSD
Assistant Professor of Business Law

My research interests include capital, human capital & innovation.